Categorie archieven: Stichtingen en verenigingen

Waarom een adviseur die een thuiswedstrijd speelt betere resultaten haalt.

Voormalig minister Pieter Winsemius schreef ooit een boekje over het belang van het spelen van een thuiswedstrijd waarin hij een parallel trok tussen sport en de zakelijke wereld. Ook bij het oplossen van geschillen kun je deze parallel trekken. Toch is men in de wereld van familiebezit zoals landgoederen of familiebedrijven vaak huiverig om een […]

De Kool en de Geit sparen bij zaken binnen de familie, hoe kan dat?

Kun je de goede familiebanden behouden en toch ook jouw mening laten gelden inzake het gemeenschappelijk bezit? Een even lastige als vaak voorkomende vraag. Lastig, want het verwijt, van de anderen, niet loyaal te zijn ligt daarbij al snel op de loer. Anderzijds frustreert het natuurlijk wel als je constant mee moet buigen met besluiten […]

Soms werkt over je graf heen adviseren verhelderend

Ik weet het: niet doen, niet over je graf heen willen regeren! Maar soms zouden nabestaanden heel graag nog even contact met je hebben om te vragen wat jouw bedoeling in een bepaalde situatie in het familiebedrijf zou zijn geweest. Dan kunnen ze onderling weer verder, namelijk. Kon je nog maar over je graf heen […]

Mediation: oplossing voor aandeelhoudersconflict

Mediation is een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat doen partijen zèlf, maar wel onder de leiding van een deskundige professional. Een mediator maakt het mogelijk om het gesprek tussen partijen op gang te krijgen en naar een oplossing te leiden. Mediation is, kortgezegd, een manier om (sluimerende) geschillen op te lossen. Dat […]

Vragen, Vragen… van bestuurders en commissarissen

Veel bestuurders en commissarissen, nu ook van Stichtingen en Verenigingen, botsen met enige regelmaat tegen vragen aan die hun eigen rechten en plichten betreffen. Ik noem er 25. Weet u het antwoord? Welke beslissingen mag ik zonder overleg nemen, welke niet? Wanneer moet ik ingrijpen? Wanneer moet ik met commissarissen, aandeelhouders of ondernemingsraad communiceren? Wat […]

Is Corona een onvoorziene omstandigheid (OO)? Of leidt het tot Overmacht? Dat maakt nogal een verschil, met name in de rechtsgevolgen ervan!

Is Corona een onvoorziene omstandigheid (OO)? Of leidt het tot Overmacht? Dat maakt nogal een verschil, met name in de rechtsgevolgen ervan! Ga het zelf vast in grote lijnen na met het navolgende. Ieder bedrijf dat aan de inkoopkant te maken krijgt met een NEEN op haar (misschien al geplaatste en betaalde) orders voor producten […]

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

Eindelijk: De Tweede Kamer heeft vandaag na een lange periode van parlementaire behandelingen het wetsvoorstel over de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen aangenomen. De uiteindelijke tekst zullen wij uiteraard aandachtig bestuderen. De gevolgen voor de vereniging en stichting (naast de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) zijn aanzienlijk. Zo wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen […]

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen II

In een eerder blog over de aanstaande Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTRP) besprak ik de grootste aanstaande veranderingen voor Stichting en Vereniging. In dit blog ga ik nog nader in op een aantal relevante andere veranderingen die daarmee op stapel staan.   Een aantal belangrijke, zij het minder grote wijzigingen betreft de navolgende:   […]

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Bestuurders van Stichting of Vereniging, opgelet: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen komt er aan! Komende maand behandelt de Tweede Kamer een (inhoudelijk nu al wel uitgekristalliseerd) voorstel voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Indien vervolgens de Eerste Kamer dit voortvarend behandelt en er mee instemt zal dit per 1 juli ’20 wet kunnen zijn. […]

Stemrechtloze aandeelhouder zijn of certificaathouder met vergaderrecht, maakt dat verschil?

Tussen certificaathouders met vergaderrecht en zonder vergaderrecht bestaan enige verschillen. Door deze verschillen is de zeggenschap van de certificaathouder zonder vergaderrecht in de vennootschap beperkter dan de zeggenschap van de certificaathouder met vergaderrecht. Daarom kan, zoals in het vorige blog beschreven, het uitgeven van certificaten zonder vergaderrecht aan de familieleden een goed instrument zijn om […]