Soms werkt over je graf heen adviseren verhelderend

Ik weet het: niet doen, niet over je graf heen willen regeren! Maar soms zouden nabestaanden heel graag nog even contact met je hebben om te vragen wat jouw bedoeling in een bepaalde situatie in het familiebedrijf zou zijn geweest. Dan kunnen ze onderling weer verder, namelijk. Kon je nog maar over je graf heen adviseren…

Helaas kan dat niet, dat korte overleg, die Time Out van ons overlijden. Moet dat dan alles in een testament opgeschreven worden? Nee, want dat wordt dan een onleesbaar en onwerkbaar document! Een andere optie is: maak gewoon je testament, maar schrijf in een aparte brief, niet juridisch bindend maar als exegese van jouw testament en overige wensen, datgene op dat je van belang vindt om aan de nabestaanden te melden. Een ‘Letter of wishes (LOW). En ja, ga daar maar eens goed voor zitten! Als je een familiebedrijf hebt, beschrijf dan in die LOW hoe jij het voor je ziet dat de zaak liefst verder wordt bestuurd, beheerd, hoe er door de opvolger met de aandeelhouders, de certificaathouders en met de andere familieleden en erfgenamen zo mogelijk omgegaan moet worden bij besluitvorming over investeringen, etc. Wat zou vader gedaan en gezegd hebben als hij hier nog bij aanwezig was? Daarop een antwoord zoeken en in de LOW vastleggen, dàt helpt de nabestaanden. Vanuit welk gedachtengoed richtte je het testament en de governance in (eventueel inclusief een familiestatuut), wat hoopte je, wat was het doel? Hoe zag je de verdeling onderling voor je, ook op termijn, terwijl je trachtte het geheel bijeen en in de familie te houden? Waarom koos je voor de opvolger (waarom niet anders)? Denkt u niet, dat het geholpen zou hebben als dat ook door uw eigen ouders zo gedaan zou zijn? Nou dan? Over je graf heen (niet regeren, maar) adviseren, why not? Indien u daarbij hulp of een sparringpartner nodig heeft, ik help u graag.