Zo fijn dat ze er zijn: stichtingen (voor goede doelen) en verenigingen (van en voor haar leden): Voor een goed maatschappelijk functioneren zijn het onmisbare schakels.

In het bestuur van verschillende stichtingen en verenigingen zittend weet ik hoe lastig het soms kan zijn om tot besluitvorming te komen. Ook al staat iedereen achter het gemeenschappelijke doel.

Stichtingen en verenigingen

Neem contact op

Je wil zo graag totale consensus, maar er zijn altijd weer [meestal van dezelfde perso(o)n(en)] vragen en nog eens vragen en weer kom je niet verder.

Of je fungeert als lid van het algemeen bestuur als een soort toezichthouder op het dagelijks bestuur, maar wordt niet goed geïnformeerd. En bij de Vereniging kan dat ook gelden voor de Ledenvergadering die door het bestuur op afstand gehouden wordt. Sommigen zeggen maar beter niets, laten het maar gaan. Daaraan zijn ook risico’s verbonden. Zeker sinds de invoering van de wet bestuur en toezicht rechtspersonen in juli 2021 is ook de aansprakelijkheid van het bestuur veel sterker op die van een “gewone bv” gaan lijken. En dus aanzienlijk verhoogd! Een goede taakverdeling binnen het bestuur en heldere afspraken over aankopen, financiën en besluitvorming helpen dan wel die risico’s in te perken.

Het is ook daarom van belang dat de governance goed op orde is: dat er vergaderd en besloten wordt door de juiste organen en op de juiste wijze. En dat de statuten en eventuele reglementen up to date zijn en in een regeling van de belangrijke onderwerpen voorzien.

Bij de samenstelling van het bestuur is het verder van belang dat er een voorzitter fungeert die doortastend besluiten door de vergadering kan loodsen. Soms is het beter dat die daarom niet vanuit de familie of kleine kring van bekenden (vrijwilligers) komt, maar van buiten. Al is het alleen voor bepaalde situaties, zoals wanneer de voorzitter zelf ook zijn eigen mening eens wil aankaarten. Dan kan dat zelfs een niet-bestuurslid zijn. Die voorziet dan in het goede verloop van de vergadering, maar stemt zelf niet mee.
Dit is het veld van Governance, de regeling van de verhouding tussen de verschillende organen van de Stichting of Vereniging.

Vraagstuk 1:

De (hoofd) schenker aan de Stichting bemoeit zich teveel met de gang van zaken en het uitkeringsbeleid. Hoe kan men zich daartegen teweer stellen?

Vraagstuk 2:

Vanwege de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen worden de individuele leden van bestuur en toezichthouder ook bij de Stichting en Vereniging nu geconfronteerd met vergaande aansprakelijkheidsrisico’s. Hoe daar mee om te gaan en hoe beperk je die, resp. waaraan moet een claim voldoen om deze toegewezen te krijgen?

Vraagstuk 3:

Voor vrijwel ieder besluit moet het bestuur weer terug naar de lastige ledenvergadering, voor de bestuurder/directeur is dat onwerkbaar. Hoe dit te veranderen?