De Kool en de Geit sparen bij zaken binnen de familie, hoe kan dat?

Kun je de goede familiebanden behouden en toch ook jouw mening laten gelden
inzake het gemeenschappelijk bezit?

Een even lastige als vaak voorkomende vraag.

Lastig, want het verwijt, van de anderen, niet loyaal te zijn ligt daarbij al snel op de loer.

Anderzijds frustreert het natuurlijk wel als je constant mee moet buigen met besluiten waarmee je het eigenlijk niet echt eens bent. Of, erger nog, moet gedogen dat al jouw voorstellen telkens weer worden weggewuifd, afgeserveerd. En je aan dat gevoel geen uiting kunt geven omwille van de goede vrede.

Hoe kun je daar nu wijs mee omgaan?

Ik geloof dat het al helpt je er van bewust te zijn/worden , dat dit speelt. Dat voorkomt ook, dat je het aan de (karakters van de) anderen wijt. Maar maakt, dat je ziet dat het in de constellatie zelf besloten ligt.
Vervolgens is het goed om jouw formele positie vast te stellen (aandeelhouder en/of bestuurder en/of mede-eigenaar in een onverdeelde boedel….). Dan weet je welke rechten je eigenlijk hebt, als het er op aan zou komen. Niet dat je het zover wilt laten komen, misschien, maar als je eenmaal weet waar je recht op hebt, verandert er al snel iets in je opstelling, meer zelfverzekerdheid en een wat meer absolute houding als er aan dat recht , onbewust of onbedoeld, door de anderen geknabbeld wordt.

Een volgende stap is, dat je voor jezelf helder in kaart brengt wat eigenlijk jouw wensen zijn (op een bepaald onderwerp). Je blíjft in gesprek met de anderen, loyaal ook, maar je weet wel wat je wilt en wat je kunt. En dat helpt enorm om zo de vergadering in te gaan. En dat voelen de anderen meteen (“met hem of haar valt niet te spotten, hij/zij is heel loyaal, maar moet wel serieus genomen worden. En waarom trouwens ook niet?”).

Als je dan, tot slot, vast hebt gesteld (vooraf al) hoe je dat eventueel
kunt bereiken, dan ben je toegerust om kansrijk de vergadering in te gaan en de Kool
en de Geit zo mogelijk te sparen.

Heb je hulp nodig om die zaken voor jezelf helder te krijgen?
Ik kan daarbij hulp bieden (eerste gesprek gratis).

Jeroen van Wassenaer, advocaat, mediator, arbiter, vergadervoorzitter, met focus op familiebedrijven, landgoederen en stichtingen/verenigingen.