Vragen, Vragen… van bestuurders en commissarissen

Veel bestuurders en commissarissen, nu ook van Stichtingen en Verenigingen, botsen met enige regelmaat tegen vragen aan die hun eigen rechten en plichten betreffen.

Ik noem er 25. Weet u het antwoord?

 1. Welke beslissingen mag ik zonder overleg nemen, welke niet?
 2. Wanneer moet ik ingrijpen?
 3. Wanneer moet ik met commissarissen, aandeelhouders of ondernemingsraad communiceren? Wat mag ik achterhouden?
 4. Wanneer ontstaat eigenlijk persoonlijke aansprakelijkheid?
 5. Loop ik een persoonlijk risico indien mijn onderneming het milieu blijkt te vervuilen?
 6. Wanneer ontstaat balans- en kapitaalaansprakelijkheid?
 7. Mag ik namens de vennootschap rechtshandelingen met mijzelf of met oprichters aangaan?
 8. Hoe verkrijg ik décharge? Wat is de reikwijdte daarvan?
 9. Welke verzekeringen moet/kan ik afsluiten? Moet ik aanvullende bescherming vragen?
 10. Wanneer is er sprake van een belangentegenstelling?
 11. Wanneer mag ik handelen in eigen aandelen?
 12. Hoe ga ik om met de situatie waarbij gehandeld wordt namens vennootschappen in oprichting?
 13. Wat moet ik doen in geval van conflicten binnen het bestuur of de RVC?
 14. Hoe agendeer/leid ik een aandeelhoudersvergadering? Kan iemand mij daarvoor een handleiding geven? Kan ik in moeilijke tijden persoonlijke bijstand krijgen?
 15. Hoe voorkom ik dat besluiten nietig of vernietigbaar zijn?
 16. Ben ik gebonden aan het bestuursreglement?
 17. In welke gevallen ben ik verplicht een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen?
 18. Geeft mijn arbeidsovereenkomst mij voldoende bescherming?
 19. Mag ik alsnog een ‘gouden handdruk’-regeling overeenkomen?
 20. Moet ik wel tevens bestuurder worden van een dochtermaatschappij?
 21. Zijn alle bestuurders collectief verantwoordelijk of alleen de bestuurder in wiens portefeuille het probleemgeval thuishoort? Is interne taakverdeling überhaupt toegelaten?
 22. Wat is eigenlijk een gedelegeerde commissaris? Wat mag deze wel en niet doen?
 23. Wanneer doe ik er verstandig aan om af te treden?
 24. Moet ik de aanwijzingen en instructies van de moedermaatschappij uitvoeren?
 25. Welke regels moet de RVC volgen als zij een bestuurder wil schorsen?

Ik sta u graag bij als u het antwoord daarop niet weet!

Jeroen van Wassenaer