Blockchain

Blockchain zou wel eens hét woord van 2017 kunnen worden. Inmiddels prijzen The Guardian, NRC en Financieel Dagblad deze technologie de hemel in. Pilots bij het kadaster en de belastingdienst zijn veelbelovend en toepassing van blockchain kan grote gevolgen hebben. Handelingen als het (ver)kopen van een huis of aandelen worden straks veel gemakkelijker, sneller en goedkoper. Controles en handtekeningen zouden wegkunnen en daarmee zou ook een einde komen aan de verregaande betrokkenheid van notaris, beurs en bank.

Wat is het:

Wikipedia omschrijft blockchain als “een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing”. Blockchain is in essentie een digitaal register met een chronologische lijst van gegevens. Iedere gebruiker heeft een altijd up-to-date digitale kopie van dit register, waardoor niemand eenzijdig kan rommelen met de daarin opgeslagen gegevens. De authenticiteit van een voorgestelde toevoeging wordt namelijk automatisch gecontroleerd door de computers van alle gebruikers van blockchain. Dit alles maakt bockchain veilig, eenvoudig en goedkoop.

Veranderingen in de praktijk:

In het huidige systeem is het zo dat wanneer producent A een machine van machinebouwer B wil kopen, hij aan de bank een verzoek moet doen om het verschuldigde bedrag over te maken naar B. De bank controleert dan in haar register of A voldoende vrij besteedbaar saldo heeft en indien dit het geval is, past zij het saldo van zowel A als B aan in haar register. Doordat de bank dit register veilig bewaart, kan niemand er zomaar wijzigingen in aanbrengen, of doen alsof hij meer geld heeft dan werkelijk het geval is. De bank beheert de financiële waarheid dus met behulp van het alleen daar opgeslagen register.

In de toekomst zal blockchain veel van deze taken overnemen. In een vertrouwelijk gedeelte van het register staat straks hoeveel geld A en B hebben en de computers van alle blockchain-gebruikers controleren dan automatisch of er voldoende vrij besteedbaar saldo op A’s rekening aanwezig is. De bank is niet langer nodig om de financiële waarheid te bewaken. Dit bespaart tijd, moeite en de kostbare inzet van derde partijen als de bank.

Ook bij handelingen als het (ver)kopen van een huis kan blockchain worden gebruikt. U hoeft geen geld meer te besteden aan de controles van kadaster en notaris. In het register zijn dan immers alle gegevens van het kadaster te vinden en met behulp van een digitale handtekening is de eigendomsoverdracht voor eeuwig vastgelegd in de onveranderlijke blockchain-database. De notaris is niet langer nodig ter controle, want met blockchain kan alles sneller, goedkoper en eenvoudiger.

De informatie op de blockchain kan overal over gaan, of dat nu machines, huizen of neerslagmetingen betreft. Die informatie kan worden gekoppeld aan smart-contracts. Dit zijn computerprogramma’s die uit zichzelf transacties uitvoeren op de blockchain. De menselijke partijen programmeren op voorhand in welke gevallen hun contract een transactie moet uitvoeren. Zo kunnen verzekeringsgelden van oogstverzekeringen automatisch worden uitgekeerd wanneer software uit andere blockchain-gegevens opmaakt dat een bepaalde hoeveelheid hagel is gevallen.

Pijnpunten:

Hoewel blockchain veel potentie heeft, zijn er nog wel problemen. Voor het verifiëren van toevoegingen aan het register is nu nog veel tijd nodig- waardoor een biertje afrekenen op het terras via blockchain vooralsnog moeilijk gaat. De energiekosten van het digitale register zijn bovendien enorm en er zal verzet komen van beroepsgroepen als notarissen en bankiers. Ook vraagt blockchain om een uitgebreide privacybescherming die vooralsnog te beperkt is. Dat blockchain ons leven gaat beheersen, is echter alleszins aannemelijk. Blijf dan ook goed op de hoogte!

Loyal houdt de ontwikkelingen graag voor u in de gaten en Jeroen van Wassenaer zal u bij smart-contracts met name adviseren over de voorwaarden tot acceptatie.

Blockchain zou wel eens hét woord van 2017 kunnen worden. Inmiddels prijzen The Guardian, NRC en Financieel Dagblad deze technologie de hemel in. Pilots bij het kadaster en de belastingdienst zijn veelbelovend en toepassing van blockchain kan grote gevolgen hebben. Handelingen als het (ver)kopen van een huis of aandelen worden straks veel gemakkelijker, sneller en goedkoper. Controles en handtekeningen zouden wegkunnen en daarmee zou ook een einde komen aan de verregaande betrokkenheid van notaris, beurs en bank.

Wat is het:

Wikipedia omschrijft blockchain als “een gedistribueerde database die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing”. Blockchain is in essentie een digitaal register met een chronologische lijst van gegevens. Iedere gebruiker heeft een altijd up-to-date digitale kopie van dit register, waardoor niemand eenzijdig kan rommelen met de daarin opgeslagen gegevens. De authenticiteit van een voorgestelde toevoeging wordt namelijk automatisch gecontroleerd door de computers van alle gebruikers van blockchain. Dit alles maakt bockchain veilig, eenvoudig en goedkoop.

Veranderingen in de praktijk:

In het huidige systeem is het zo dat wanneer producent A een machine van machinebouwer B wil kopen, hij aan de bank een verzoek moet doen om het verschuldigde bedrag over te maken naar B. De bank controleert dan in haar register of A voldoende vrij besteedbaar saldo heeft en indien dit het geval is, past zij het saldo van zowel A als B aan in haar register. Doordat de bank dit register veilig bewaart, kan niemand er zomaar wijzigingen in aanbrengen, of doen alsof hij meer geld heeft dan werkelijk het geval is. De bank beheert de financiële waarheid dus met behulp van het alleen daar opgeslagen register.

In de toekomst zal blockchain veel van deze taken overnemen. In een vertrouwelijk gedeelte van het register staat straks hoeveel geld A en B hebben en de computers van alle blockchain-gebruikers controleren dan automatisch of er voldoende vrij besteedbaar saldo op A’s rekening aanwezig is. De bank is niet langer nodig om de financiële waarheid te bewaken. Dit bespaart tijd, moeite en de kostbare inzet van derde partijen als de bank.

Ook bij handelingen als het (ver)kopen van een huis kan blockchain worden gebruikt. U hoeft geen geld meer te besteden aan de controles van kadaster en notaris. In het register zijn dan immers alle gegevens van het kadaster te vinden en met behulp van een digitale handtekening is de eigendomsoverdracht voor eeuwig vastgelegd in de onveranderlijke blockchain-database. De notaris is niet langer nodig ter controle, want met blockchain kan alles sneller, goedkoper en eenvoudiger.

De informatie op de blockchain kan overal over gaan, of dat nu machines, huizen of neerslagmetingen betreft. Die informatie kan worden gekoppeld aan smart-contracts. Dit zijn computerprogramma’s die uit zichzelf transacties uitvoeren op de blockchain. De menselijke partijen programmeren op voorhand in welke gevallen hun contract een transactie moet uitvoeren. Zo kunnen verzekeringsgelden van oogstverzekeringen automatisch worden uitgekeerd wanneer software uit andere blockchain-gegevens opmaakt dat een bepaalde hoeveelheid hagel is gevallen.

Pijnpunten:

Hoewel blockchain veel potentie heeft, zijn er nog wel problemen. Voor het verifiëren van toevoegingen aan het register is nu nog veel tijd nodig- waardoor een biertje afrekenen op het terras via blockchain vooralsnog moeilijk gaat. De energiekosten van het digitale register zijn bovendien enorm en er zal verzet komen van beroepsgroepen als notarissen en bankiers. Ook vraagt blockchain om een uitgebreide privacybescherming die vooralsnog te beperkt is. Dat blockchain ons leven gaat beheersen, is echter alleszins aannemelijk. Blijf dan ook goed op de hoogte!

Loyal houdt de ontwikkelingen graag voor u in de gaten en Jeroen van Wassenaer zal u bij smart-contracts met name adviseren over de voorwaarden tot acceptatie.