Voormalig CEO Maurice Brenninckmeyer van C&A aan het woord over het familiebedrijf. Deel I

In twee blogs informeer ik u over enkele zeer interessante constateringen en meningen over familiebedrijven.

Ik ontleen deze aan het boek “C&A, Ein Familienunternehmen in Deutschland, den Niederlanden und Grossbrittannien, 1911-1961” van Mark Spoerer uit 2011 en aan een uniek interview dat Maurice Brenninckmeyer in 2016 gaf aan de Duitse kwaliteitskrant Die Zeit. Het betreft best al gedateerde informatie, maar deze is n.m.m. nog vollédig actueel. Dat behoort ook bij het karakter van een familiebedrijf: lange horizonten, onveranderlijke waarheden.

In dit eerste blog citeer ik uit en reflecteer ik op het interview met Maurice Brenninckmeyer, waarin met name het element familie aan de orde komt. In het tweede ga ik in op het boek en daarin ligt het accent meer op de bedrijfsvoering van het familiebedrijf.

Citaat (vrij vertaald) : “Zich enkel op het sluiten van transacties richten roept in de mens het slechtste op; voor mensen binnen een familiebedrijf blijven echter ook de onderlinge verhoudingen tussen mensen van belang, dat biedt haar een krachtig voordeel”. Ik zou menen dat vertrouwen en menselijkheid/barmhartigheid voor een langdurige relatie voorwaarden zijn. Een familiebedrijf is daar van nature goed toe in staat. En dat wordt herkend en gewaardeerd.

Citaat (vrij vertaald) : “Onze familie is onze beste spiegel en onze grootste steun”. Een geweldig adagium en dat geldt dus ook binnen een familiebedrijf!

Citaat (vrij vertaald) : “Strijd binnen de familie komt meestal voort uit het gegeven dat iemand het verleden van de familie belangrijker vindt dan de toekomst. Daarom is het onze taak alle betrokkenen en de buitenwereld duidelijk te maken waarvoor we staan en wat we bereiken willen”. Onlangs stelde ik in een artikel in het Financieel dagblad (21 dec.’19) de vraag aan de orde of het familiebedrijf er niet goed aan zou doen een eigen governance-code te introduceren en hanteren. Een degelijke code-evenals een familiestatuut – zou in ieder geval voor deze laatstgenoemde taak heel dienstbaar zijn; voor binnen de familie èn voor de “andere stakeholders”!

Citaat (vrij vertaald) : “Wat is onze grootste bedreiging voor het familiebedrijf? Dat niet langer zou gelden:
– dat onze missie en onze waarden ook in de toekomst ons handelen bepalen en tot onze besluiten leiden en
– we tegelijk naar onze klanten luisteren, ons door hen laten leiden”.
Vasthouden aan die principes vereist dat deze helder zijn verwoord en opgeschreven. Nogmaals: in een familiestatuut, maar wellicht, gezien het vorig citaat, ook in een Code. En die kan heel kort en bondig zijn!
Het volgend Blog gaat meer in op de bedrijfsvoering bij het familiebedrijf.

Heeft u vragen over bovenstaande of hulp nodig bij een familiestatuut of code, dan ben ik graag bereid u daarover te woord te staan.