Opvolging binnen het familiebedrijf

{:en}

Ieder familiebedrijf wordt vroeg of laat geconfronteerd met de opvolgingskwestie. Een belangrijk punt is de vraag wie gaat opvolgen. Is de beoogd opvolger bereid en voldoende capabel om de familieonderneming te leiden? In ieder geval is van groot belang om er gedurende het opvolgingsproces voor te zorgen dat de juiste opvolger gekozen wordt en de continuïteit van de onderneming zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.

Er zijn legio mogelijkheden om uw wensen juridisch en fiscaal vorm te geven, maar het is als overdrager belangrijk om allereerst een scherp antwoord te formuleren op de vraag “wat wil ik nou precies?”. Die vraag zal nu en dan opduiken bij de pater familias, om vervolgens weer verdrongen te worden door de dagelijkse werkzaamheden. Toch zal zij tijdig beantwoord moeten worden om duidelijkheid te krijgen voor zowel de overdrager en zijn beoogd opvolger als voor de overige familieleden, al dan niet actief in de familieonderneming.

Eigendom en zeggenschap

Het antwoord zal met name draaien om de thema’s eigendom en zeggenschap. Wie gaat de aandelen in de vennootschap verkrijgen? Zijn dat bijvoorbeeld (enkele van) de kinderen of wordt ervoor een Stichting Administratiekantoor (Stak) opgericht? Is zoon of dochter bereid en capabel om de onderneming te besturen of is het beter om aan hem of haar alleen de aandelen over te dragen? En hoe worden de overige kinderen gecompenseerd indien één zoon de zaak overneemt?

Bij de vormgeving van de structuur van de familieonderneming na de opvolging biedt het recht veel mogelijkheden. Het is goed om in gedachten de houden dat het recht in eerste instantie dienend is aan de wensen van de overdrager, de regelgeving is niet zo dwingend als vaak gedacht wordt. Zo is het mogelijk om eigendom en zeggenschap te scheiden, bijvoorbeeld met behulp van een constructie met voornoemde Stak en certificering van aandelen. Dit blog behandelt de diverse opties op dit gebied.

Verder is het goed om na te denken over de positie van de kinderen die niet opvolgen: hoe worden zij gecompenseerd, of hoe behouden zij eigendom zonder zeggenschap? Overigens verdient het aanbeveling om een en ander al vroegtijdig te regelen voor het geval u onverwacht komt te overlijden of anderszins niet langer in staat bent om de onderneming te besturen. Anders zadelt u de opvolgers al meteen met een lastige kwestie op, terwijl zij hun handen al wel vol zullen hebben met de dagelijkse gang van zaken van de onderneming.

Onafhankelijke adviseur

Bij de reflectie op dergelijke onderwerpen kunt u behoefte hebben aan een onafhankelijke adviseur. Immers is uw vaste adviseur niet altijd in staat volstrekt onafhankelijk én geheel partijdig voor alleen u te adviseren bij het maken van een keuze, bij het maken van een uitvoeringsplan en bij het meekrijgen van de familie bij dat plan. Jeroen van Wassenaer van ons kantoor heeft veel affiniteit en ervaring met opvolging binnen familiebedrijven en kan die rol voor u vervullen.

{:}{:nl}

Ieder familiebedrijf wordt vroeg of laat geconfronteerd met de opvolgingskwestie. Een belangrijk punt is de vraag wie gaat opvolgen. Is de beoogd opvolger bereid en voldoende capabel om de familieonderneming te leiden? In ieder geval is van groot belang om er gedurende het opvolgingsproces voor te zorgen dat de juiste opvolger gekozen wordt en de continuïteit van de onderneming zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.

Er zijn legio mogelijkheden om uw wensen juridisch en fiscaal vorm te geven, maar het is als overdrager belangrijk om allereerst een scherp antwoord te formuleren op de vraag “wat wil ik nou precies?”. Die vraag zal nu en dan opduiken bij de pater familias, om vervolgens weer verdrongen te worden door de dagelijkse werkzaamheden. Toch zal zij tijdig beantwoord moeten worden om duidelijkheid te krijgen voor zowel de overdrager en zijn beoogd opvolger als voor de overige familieleden, al dan niet actief in de familieonderneming.

Eigendom en zeggenschap

Het antwoord zal met name draaien om de thema’s eigendom en zeggenschap. Wie gaat de aandelen in de vennootschap verkrijgen? Zijn dat bijvoorbeeld (enkele van) de kinderen of wordt ervoor een Stichting Administratiekantoor (Stak) opgericht? Is zoon of dochter bereid en capabel om de onderneming te besturen of is het beter om aan hem of haar alleen de aandelen over te dragen? En hoe worden de overige kinderen gecompenseerd indien één zoon de zaak overneemt?

Bij de vormgeving van de structuur van de familieonderneming na de opvolging biedt het recht veel mogelijkheden. Het is goed om in gedachten de houden dat het recht in eerste instantie dienend is aan de wensen van de overdrager, de regelgeving is niet zo dwingend als vaak gedacht wordt. Zo is het mogelijk om eigendom en zeggenschap te scheiden, bijvoorbeeld met behulp van een constructie met voornoemde Stak en certificering van aandelen. Dit blog behandelt de diverse opties op dit gebied.

Verder is het goed om na te denken over de positie van de kinderen die niet opvolgen: hoe worden zij gecompenseerd, of hoe behouden zij eigendom zonder zeggenschap? Overigens verdient het aanbeveling om een en ander al vroegtijdig te regelen voor het geval u onverwacht komt te overlijden of anderszins niet langer in staat bent om de onderneming te besturen. Anders zadelt u de opvolgers al meteen met een lastige kwestie op, terwijl zij hun handen al wel vol zullen hebben met de dagelijkse gang van zaken van de onderneming.

Onafhankelijke adviseur

Bij de reflectie op dergelijke onderwerpen kunt u behoefte hebben aan een onafhankelijke adviseur. Immers is uw vaste adviseur niet altijd in staat volstrekt onafhankelijk én geheel partijdig voor alleen u te adviseren bij het maken van een keuze, bij het maken van een uitvoeringsplan en bij het meekrijgen van de familie bij dat plan. Jeroen van Wassenaer van ons kantoor heeft veel affiniteit en ervaring met opvolging binnen familiebedrijven en kan die rol voor u vervullen.

{:}