Familiestatuut

{:en}Wat is de functie van het familiestatuut?

Een familiestatuut (ook wel: familiehandvest, -protocol of -convenant) wordt meestal opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de verhouding tussen de betrokken familieleden en het familiebedrijf. Naarmate een onderneming groeit, ontstaat er een behoefte aan duidelijkheid omtrent het ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Bij een familiebedrijf gaat een dergelijke groei ook gepaard met een behoefte aan duidelijkheid van de positie van de familie ten opzichte van de onderneming.

Andere veel voorkomende aanleidingen voor het opstellen van een familiestatuut zijn de bedrijfsoverdracht, de komst van de ‘koude kant’ en het overlijden van de pater familias. In die zin vervult het familiestatuut een nuttige rol in het bijdragen aan een hogere organisatiegraad binnen de familie en het voorkomen van conflicten binnen de familie en tussen de familie en de onderneming.

Wat staat er zoal in een familiestatuut?

De familieleden zijn geheel vrij in het bepalen van de reikwijdte van het familiestatuut. Veel familiestatuten bevatten evenwel ‘zachte’ en ‘harde’ bepalingen. De eerste categorie ziet veelal op de gedeelde waarden binnen de familie en vormen als zodanig een visie op het familieondernemerschap. Hierbij kan gedacht worden aan waarden als innovatie, continuïteit en integriteit. Zij kunnen worden gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van de ‘harde’ bepalingen die doorgaans het grootste deel van het familiestatuut omvatten.

Deze tweede categorie regelt uiteindelijk de verhouding tussen de betrokken familieleden en het familiebedrijf. Hierbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan eigendom en zeggenschap. Is er al dan niet een Stichting Administratiekantoor (Stak) met juridisch eigendom van de aandelen? En wie mogen in het bestuur van de Stak?

Verder bevatten veel familiestatuten afspraken omtrent de toe- en uittreding van familieleden, en het behoud van de waarde van de onderneming binnen de familie. Daarnaast kunnen ook procedurele bepalingen worden opgenomen. Goede voorbeelden hiervan zijn afspraken omtrent conflictoplossing en de communicatie tussen familie en onderneming.

Wat is de juridische status van een familiestatuut?

Onder juristen bestaat onduidelijkheid rond de vraag in hoeverre het familiestatuut bindend is. Daarom moet de waarde van een familiestatuut met name worden gezocht in zijn morele zeggingskracht. Veelal zullen de juridisch wel bindende documenten, zoals testamenten of de statuten van de vennootschap, worden gebaseerd op het familiestatuut.

Jeroen van Wassenaer van Loyal heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en helpt u graag bij  het opstellen van uw familiestatuut.{:}{:nl}Wat is de functie van het familiestatuut?

Een familiestatuut (ook wel: familiehandvest, -protocol of -convenant) wordt meestal opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de verhouding tussen de betrokken familieleden en het familiebedrijf. Naarmate een onderneming groeit, ontstaat er een behoefte aan duidelijkheid omtrent het ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Bij een familiebedrijf gaat een dergelijke groei ook gepaard met een behoefte aan duidelijkheid van de positie van de familie ten opzichte van de onderneming.

Andere veel voorkomende aanleidingen voor het opstellen van een familiestatuut zijn de bedrijfsoverdracht, de komst van de ‘koude kant’ en het overlijden van de pater familias. In die zin vervult het familiestatuut een nuttige rol in het bijdragen aan een hogere organisatiegraad binnen de familie en het voorkomen van conflicten binnen de familie en tussen de familie en de onderneming.

Wat staat er zoal in een familiestatuut?

 De familieleden zijn geheel vrij in het bepalen van de reikwijdte van het familiestatuut. Veel familiestatuten bevatten evenwel ‘zachte’ en ‘harde’ bepalingen. De eerste categorie ziet veelal op de gedeelde waarden binnen de familie en vormen als zodanig een visie op het familieondernemerschap. Hierbij kan gedacht worden aan waarden als innovatie, continuïteit en integriteit. Zij kunnen worden gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van de ‘harde’ bepalingen die doorgaans het grootste deel van het familiestatuut omvatten.

Deze tweede categorie regelt uiteindelijk de verhouding tussen de betrokken familieleden en het familiebedrijf. Hierbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan eigendom en zeggenschap. Is er al dan niet een Stichting Administratiekantoor (Stak) met juridisch eigendom van de aandelen? En wie mogen in het bestuur van de Stak?

Verder bevatten veel familiestatuten afspraken omtrent de toe- en uittreding van familieleden, en het behoud van de waarde van de onderneming binnen de familie. Daarnaast kunnen ook procedurele bepalingen worden opgenomen. Goede voorbeelden hiervan zijn afspraken omtrent conflictoplossing en de communicatie tussen familie en onderneming.

Wat is de juridische status van een familiestatuut?

 Onder juristen bestaat onduidelijkheid rond de vraag in hoeverre het familiestatuut bindend is. Daarom moet de waarde van een familiestatuut met name worden gezocht in zijn morele zeggingskracht. Veelal zullen de juridisch wel bindende documenten, zoals testamenten of de statuten van de vennootschap, worden gebaseerd op het familiestatuut.

Jeroen van Wassenaer van Loyal heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en helpt u graag bij  het opstellen van uw familiestatuut.{:}