Nieuwsbrief Familiebedrijf in Beeld Partnermailing

Van de redactie:
Afgelopen week behaalde Jeroen van Wassenaer, bekend als regelmatig gastschrijver over Governance-onderwerpen in Familiebedrijf in Beeld, het certificaat voor FB-Mediator, mediator voor het Familie Bedrijf. Hij is nu opgenomen in het register van het selecte gezelschap van FB- mediators. Wij vroegen Jeroen wat dit nu eigenlijk betekent.


Jeroen: “Voor een succesvolle bedrijfsvoering is een zakelijke en rationele instelling vereist, maar in familiebedrijven spelen ook emoties en familieverhoudingen een grote rol. Dit kan conflicten en spanningsvelden opleveren die (eenvoudig) voorkómen of opgelost kunnen worden door inschakeling van een FB-mediator. Partijen zoeken onder begeleiding van een neutrale derde, de FB-mediator, naar een oplossing voor de kwesties die tussen hen spelen. Een FB-mediator heeft affiniteit met het familiebedrijf en is bekend met de specifieke complicaties die daarbij een rol kunnen spelen. Door zijn ervaring op dit specifieke gebied is hij is staat patronen snel te herkennen en daarop in te spelen.

Naast zakelijke verhoudingen spelen in familiebedrijven ook familieverhoudingen een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat de overlap tussen het familiesysteem en het bedrijfssysteem regelmatig tot conflicten leidt. Denk aan situaties bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames, onenigheid over taken en verantwoordelijkheden, verschil van inzicht met familieleden die niet in het bedrijf werkzaam zijn, maar wel aandeelhouder zijn, echtscheiding en nalatenschap. De mediator legt partijen geen (juridische) beslissing op en adviseert evenmin. Partijen behouden derhalve zelf de regie en hebben de controle over de voor hen juiste oplossing in eigen hand. Het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend en afdwingbaar is.

Waarom Mediation?
Jeroen: “Mediation is snel en efficiënt, in plaats van juridische beslechting is er ruimte voor eigen “business” oplossingen (win-win), een neutrale derde kan beter onderscheiden tussen emotionele en inhoudelijke aspecten (vinden van de ‘blocking issues’), de mediator focust op belangen & toekomst in plaats van op (juridische) standpunten & verleden; een mediator kan, anders dan in de rechtspraak, separaat met partijen spreken (‘caucus’), waardoor de echte belangen op tafel kunnen komen, de onderlinge verhoudingen en vastgedraaide patronen kunnen vertrouwelijk tussen partijen worden besproken en partijen behouden zelf controle over conflict en oplossing.

De FB-mediator is geen adviseur maar werkt vaak samen met de adviseurs die vaak al bij het familiebedrijf zijn betrokken (fiscalist, accountant, notaris, advocaat). Hij is in de eerste plaats een procesbegeleider maar zoekt ook actief mee naar een relationele oplossing en goed doordachte zakelijke afspraak. Hij toetst of de gevonden oplossingen emotioneel worden gedragen en de regeling juridisch en zakelijk haalbaar is, tegemoetkomt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen en bij de bedrijfscultuur of situatie past. De FB-mediator is aangesloten bij MfN (Nederlands kwaliteitsregister), ADR (wereldwijd gecertificeerd register voor mediators) IMI (European Institute for Conflict Resolution) en heeft de specialisatieopleiding tot FB-mediator of een vergelijkbare specialisatieopleiding tot mediator in het familiebedrijf gevolgd.”

Het interne familiesysteem en het bedrijfssysteem blijven elkaar vaak frustreren, maar gelukkig ook juist stimuleren. Een mooi veld om in te kunnen helpen!