Familieraad en familiebedrijf

Met name in grotere families die met diverse staken betrokken zijn bij het familiebedrijf kan het nuttig zijn om de familieleden te laten vertegenwoordigen door de familieraad. In dat geval krijgt de familieraad van de familieleden die tevens aandeelhouder zijn (“familieleden-aandeelhouders”) een volmacht om te stemmen in de algemene vergadering (AV). De familieleden-aandeelhouders vertrouwen het dan aan de raad toe om namens hen te stemmen in de AV.

Trechterfunctie van de familieraad

Op die manier vervult de familieraad een soort trechterfunctie. De verschillende familieleden-aandeelhouders worden in de AV vertegenwoordigd door de raad, waardoor de familie als het ware met één mond spreekt. De familieraad fungeert dan als vertegenwoordiging én belangenbehartiger van de familie. Dit heeft als voordeel dat het bestuur zich alleen hoeft te richten tot de familieraad en niet tot alle aandeelhouders, hetgeen de communicatie tussen AV en bestuur, en daarmee de besluitvorming in de vennootschap vergemakkelijkt. Daarnaast kan de raad prettig zijn voor familieleden die niet over de interesse of vaardigheden beschikken om hun aandeelhouderschap en het daarmee verbonden stemrecht effectief uit te oefenen.

Bovendien kan de familieraad een nuttige functie vervullen in het betrokken houden van de familie bij de vennootschap. Die betrokkenheid kan verwateren naarmate het familiebedrijf groeit en meer staken en familieleden als aandeelhouder betrokken zijn. De raad kan dit verhelpen door een functie als informatieplatform aan te nemen dat de familieleden op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het familiebedrijf. De raad biedt als zodanig ook een mogelijkheid voor de familie om op gestructureerde wijze de aan het familiebedrijf gerelateerde zaken te bespreken. In die hoedanigheid kan hij ook een rol vervullen in het voorbereiden van de toekomstige generatie.

Verhouding tot de StAK

Indien de aandelen zijn gecertificeerd en ondergebracht in een StAK ligt het niet voor de hand om een familieraad op te zetten. Het bestuur van de vennootschap hoeft zich dan immers enkel te richten tot het bestuur van de StAK, aangezien deze namens de StAK in de AV zit. In die zin vervult het bestuur van de StAK de voormelde functies van de raad. U kunt hier meer lezen over de StAK en certificering van aandelen.

Juridisch karakter

De familieraad functioneert op basis van een herroepelijke (stem)volmacht van ieder afzonderlijk familielid-aandeelhouder. In geval een of meerdere van dergelijke aandeelhouders deze volmacht herroepen, kan de raad in functie blijven voor de overige aandeelhouders, maar moet dan naast zich in de AV deze individuele leden dulden.

Voor meer vragen over de familieraad kunt u zich wenden tot Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.

Met name in grotere families die met diverse staken betrokken zijn bij het familiebedrijf kan het nuttig zijn om de familieleden te laten vertegenwoordigen door de familieraad. In dat geval krijgt de familieraad van de familieleden die tevens aandeelhouder zijn (“familieleden-aandeelhouders”) een volmacht om te stemmen in de algemene vergadering (AV). De familieleden-aandeelhouders vertrouwen het dan aan de raad toe om namens hen te stemmen in de AV.

Trechterfunctie van de familieraad

Op die manier vervult de familieraad een soort trechterfunctie. De verschillende familieleden-aandeelhouders worden in de AV vertegenwoordigd door de raad, waardoor de familie als het ware met één mond spreekt. De familieraad fungeert dan als vertegenwoordiging én belangenbehartiger van de familie. Dit heeft als voordeel dat het bestuur zich alleen hoeft te richten tot de familieraad en niet tot alle aandeelhouders, hetgeen de communicatie tussen AV en bestuur, en daarmee de besluitvorming in de vennootschap vergemakkelijkt. Daarnaast kan de raad prettig zijn voor familieleden die niet over de interesse of vaardigheden beschikken om hun aandeelhouderschap en het daarmee verbonden stemrecht effectief uit te oefenen.

Bovendien kan de familieraad een nuttige functie vervullen in het betrokken houden van de familie bij de vennootschap. Die betrokkenheid kan verwateren naarmate het familiebedrijf groeit en meer staken en familieleden als aandeelhouder betrokken zijn. De raad kan dit verhelpen door een functie als informatieplatform aan te nemen dat de familieleden op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het familiebedrijf. De raad biedt als zodanig ook een mogelijkheid voor de familie om op gestructureerde wijze de aan het familiebedrijf gerelateerde zaken te bespreken. In die hoedanigheid kan hij ook een rol vervullen in het voorbereiden van de toekomstige generatie.

Verhouding tot de StAK

Indien de aandelen zijn gecertificeerd en ondergebracht in een StAK ligt het niet voor de hand om een familieraad op te zetten. Het bestuur van de vennootschap hoeft zich dan immers enkel te richten tot het bestuur van de StAK, aangezien deze namens de StAK in de AV zit. In die zin vervult het bestuur van de StAK de voormelde functies van de raad. U kunt hier meer lezen over de StAK en certificering van aandelen.

Juridisch karakter

De familieraad functioneert op basis van een herroepelijke (stem)volmacht van ieder afzonderlijk familielid-aandeelhouder. In geval een of meerdere van dergelijke aandeelhouders deze volmacht herroepen, kan de raad in functie blijven voor de overige aandeelhouders, maar moet dan naast zich in de AV deze individuele leden dulden.

Voor meer vragen over de familieraad kunt u zich wenden tot Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.