Stichting-en Verenigingsbesturen sorteren nog helemaal niet voor op de nieuwe wet Bestuur&Toezicht Rechtspersonen

Stichting-en Verenigingsbesturen sorteren nog helemaal niet voor op de nieuwe wet Bestuur&Toezicht Rechtspersonen van 1 juli a.s.
Een korte rondgang langs bestuurders van Stichtingen en Verenigingen leert, dat ruim 90% nog helemaal geen plannen heeft ontwikkeld om actie te nemen door statuten aan te passen en/of andere maatregelen te nemen. Toch worden bepaalde regels over anderhalve maand van kracht, ook al staat daarover iets anders of zelfs helemaal niets in de statuten.
Geldt dat ook voor uw Stichting of Vereniging? Zoals in een eerder bericht al gezegd slaat er niet meteen brand uit, maar het is wel van belang de veranderingen te kennen en zaken aan te gaan passen en beleid te maken over hoe te handelen tot aan de volgende statutenwijziging.
Of loopt het bij u zo’n vaart niet? Schrijf u in voor het webinar van bank Insinger Gillissen van 2 juni a.s. hierover door dat aan mij tezamen met uw emailadres aan te geven!