Deelnemen in of samenwerken met een familiebedrijf? Let dan wel even op! Deelnemen in of samenwerken met een familiebedrijf? Let dan wel even op!

Wilt u als externe partij investeren in een familiebedrijf? Let dan wel even op.

Het overwegen van transacties met familiebedrijven -zoals het nemen van (een deel van of alle) aandelen, het verstrekken van leningen of het aangaan van een samenwerking- vereist een grondig begrip van de verschillende governance-vormen en de specifieke wijze van bedrijfsvoering die in het bijzonder gelden bij familiebedrijven. Let wel: het zijn van familiebedrijf is meestal een absolute Pro. Maar, anders dan in een ”standaardsituatie”, zijn de regels van hoe en door wie de besluitvorming plaatsvindt niet zelden ondoorzichtig, zodat met tact, empathie èn doortastendheid een nader onderzoek wel op zijn plaats is.

Zoals naar een antwoord op de volgende vragen:

 • Door welke regels – de formele èn de informele – wordt het proces van het nemen van besluiten binnen het Familiebedrijf beheerst?
 • Wie moet je meekrijgen en wanneer, in welke volgorde?
 • Wat is nodig –en wanneer in het proces- om instemming te krijgen van de verschillende leden van de familie?
 • Welke problemen kunnen voor de gewenste transactie voortvloeien uit bestaande-al dan niet vastgelegde-familieafspraken, zoals over kwesties omtrent opvolgingsplanning en de verschillende individuele belangen van de familieleden?
 • Kan de bestaande ‘corporate governance’ –structuur in het transactieproces en nadien voor de gewenste structuur overeind blijven of dient deze vooraf aangepast te worden?
 • Welke belangen moeten worden geregeld bij het opzetten van een nieuwe of aan te passen bestaande  ‘corporate governance’ structuur tussen de externe partij en de familie voor een joint-venture of in geval van een gewenste minderheidsdeelneming?
 • Hoe kunnen de verschillende verwachtingen op het gebied van financiering, de exit etc. het beste worden overeengekomen: moet een aandeelhoudersovereenkomst gesloten worden, bepaalde soortaandelen uitgegeven worden, de statuten aangepast worden of het geheel in een nieuwe vennootschap worden ondergebracht?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de transactie voor de verschillende leden van de familie? Hoe dient de transactie vorm te worden gegeven, opdat de individuele fiscale gevolgen optimaal worden geregeld?
 • Zijn er vanuit de familie beperkingen in de mededeling over de transactie naar buiten en intern, ook bij de externe partij, die vooraf op elkaar afgestemd dienen te worden?

Bent u familiebedrijf en wilt u obstakels op voorhand wegnemen om een eventuele transactie met een derde partij te kunnen laten slagen of bent u zo’n externe partij en wenst u advies over hoe een en ander aan te vliegen, zoekt u antwoord op vragen over deze materie of wenst u overleg of advies over de te maken keuzes, dan kunt u zich wenden tot Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.

Wilt u als externe partij investeren in een familiebedrijf? Let dan wel even op.

Het overwegen van transacties met familiebedrijven -zoals het nemen van (een deel van of alle) aandelen, het verstrekken van leningen of het aangaan van een samenwerking- vereist een grondig begrip van de verschillende governance-vormen en de specifieke wijze van bedrijfsvoering die in het bijzonder gelden bij familiebedrijven. Let wel: het zijn van familiebedrijf is meestal een absolute Pro. Maar, anders dan in een ”standaardsituatie”, zijn de regels van hoe en door wie de besluitvorming plaatsvindt niet zelden ondoorzichtig, zodat met tact, empathie èn doortastendheid een nader onderzoek wel op zijn plaats is. Zoals naar een antwoord op de volgende vragen:

 • Door welke regels – de formele èn de informele – wordt het proces van het nemen van besluiten binnen het Familiebedrijf beheerst?
 • Wie moet je meekrijgen en wanneer, in welke volgorde?
 • Wat is nodig –en wanneer in het proces- om instemming te krijgen van de verschillende leden van de familie?
 • Welke problemen kunnen voor de gewenste transactie voortvloeien uit bestaande-al dan niet vastgelegde-familieafspraken, zoals over kwesties omtrent opvolgingsplanning en de verschillende individuele belangen van de familieleden?
 • Kan de bestaande ‘corporate governance’ –structuur in het transactieproces en nadien voor de gewenste structuur overeind blijven of dient deze vooraf aangepast te worden?
 • Welke belangen moeten worden geregeld bij het opzetten van een nieuwe of aan te passen bestaande  ‘corporate governance’ structuur tussen de externe partij en de familie voor een joint-venture of in geval van een gewenste minderheidsdeelneming?
 • Hoe kunnen de verschillende verwachtingen op het gebied van financiering, de exit etc. het beste worden overeengekomen: moet een aandeelhoudersovereenkomst gesloten worden, bepaalde soortaandelen uitgegeven worden, de statuten aangepast worden of het geheel in een nieuwe vennootschap worden ondergebracht?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de transactie voor de verschillende leden van de familie? Hoe dient de transactie vorm te worden gegeven, opdat de individuele fiscale gevolgen optimaal worden geregeld?
 • Zijn er vanuit de familie beperkingen in de mededeling over de transactie naar buiten en intern, ook bij de externe partij, die vooraf op elkaar afgestemd dienen te worden?

Bent u familiebedrijf en wilt u obstakels op voorhand wegnemen om een eventuele transactie met een derde partij te kunnen laten slagen of bent u zo’n externe partij en wenst u advies over hoe een en ander aan te vliegen, zoekt u antwoord op vragen over deze materie of wenst u overleg of advies over de te maken keuzes, dan kunt u zich wenden tot Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.