Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat ziet op de juridische vraagstukken waar ondernemingen mee te maken hebben. Hierbij kan gedacht worden aan vennootschapsrecht, handelsrecht en arbeidsrecht.

Het vennootschapsrecht is het deel van het privaatrecht dat ziet op de juridische organisatie van ondernemingen. De vennootschap is als het ware de juridische schil die om de onderneming zit: Wat zijn de bevoegdheden van het bestuur? Moet een raad van commissarissen worden ingesteld? Wanneer zijn besluiten nietig? Daarnaast regelt het zaken als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en, ingeval van de personenvennootschappen, de draagplicht van de vennoten onderling. Verder kunnen in bijzondere omstandigheden de bestuurders van BV’s en NV’s persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit blog behandelt bestuurdersaansprakelijkheid in meer detail.

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen een werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst vormt daarvoor de juridische basis.

Het handelsrecht is het rechtsgebied dat de commerciële verhoudingen tussen natuurlijke personen en rechtspersonen regelt. Hierbij kan gedacht worden aan koopcontracten tussen afnemers en toeleveranciers, de bijbehorende leverings- en inkoopvoorwaarden. Verder regelt het handelsrecht de vervoersvoorwaarden en –aansprakelijkheid, maar ook het mededingings- en intellectuele eigendomsrecht.

Voor vragen over het ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *