Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is het deel van het privaatrecht dat ziet op verhoudingen tussen bestuur, algemene vergadering, toezichthouders en personeel binnen een vennootschap en op aandelentransacties. De vennootschap is als het ware de juridische schil die om de onderneming zit.

De BV en de NV bezitten voorts rechtspersoonlijkheid, waardoor zij net als een natuurlijk persoon kunnen opereren in het rechtsverkeer. Andere vennootschappen zijn de maatschap, de v.o.f. en de c.v. Zij bezitten geen rechtspersoonlijkheid en heten ook wel de personenvennootschappen.

Verder ziet het vennootschapsrecht op de formele interne organisatie van de BV en NV: wat zijn de bevoegdheden van het bestuur? Moet een raad van commissarissen worden ingesteld? Wanneer zijn besluiten nietig? Daarnaast regelt het zaken als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en, ingeval van de personenvennootschappen, de draagplicht van de vennoten onderling. Verder kunnen in bijzondere omstandigheden de bestuurders van BV’s en NV’s persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit blog behandelt bestuurdersaansprakelijkheid in meer detail.

Voor vragen over het vennootschapsrecht kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.