HET VASTSTELLEN EN VASTLEGGEN VAN RELATIES BINNEN FAMILIEBEDRIJVEN

Neem contact op

Vraagstuk 1:

Hoe houden we de verdere familie erbij betrokken, nu deze niet (langer) met aandelen of bestuursfuncties meedoet? Als certificaathouder, maar ook als enkel (nu nog betrokken) familielid?

Vraagstuk 2:

De schoonzoon is absoluut capabel om op te volgen, maar raakt het bedrijf dan niet uit de familie en hoe voorkom je dat?

Vraagstuk 3:

Er is kennelijk achter onze rug om besloten tot overdacht en opvolging van het bedrijf, maar er is toch nog helemaal niets geregeld, hoe kunnen we rampen voorkomen?

Vraagstuk 4:

De familieraad wordt voorgezeten door een potentaat, die steeds minder steun krijgt, met name van de jongere generatie. Er is geen heldere governance over o.a. zijn opvolging, Wat te doen?

Vraagstuk 5:

De verschillende familieleden/aandeelhouders komen er in de Aandeelhouders-vergadering alsmaar niet uit om tot een eensluidend besluit te komen, het bedrijf moet echter nu verder: Wat te doen?

Vraagstuk 6:

De overdrager is voorzitter van de RvC geworden en bemoeit zich nog dagelijks met de gang van zaken, tot ergernis van de opvolger: Wat te doen?