DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDER, LID VAN DE VERENIGING OF BESTUURDER VAN DE STICHTING OF VERENIGING BIJ EEN ONWENSELIJKE SITUATIE

Neem contact op

Vraagstuk 1:

De twee directeuren bezitten ieder 50% van de aandelen, samen uit, samen thuis. Na verloop van tijd groeien zij uit elkaar, de ene wil naar links, de ander naar rechts, besluiten worden slechts bij unanimiteit genomen. Daar hebben de zakelijke relaties echter geen boodschap aan: er dient besloten te worden; wellicht moet een van hen (maar wie?) het veld ruimen (maar hoe?).

Vraagstuk 2:

De directeur /eigenaar die overleed en zijn zaken niet had geregeld had zijn oudste zoon al in het bedrijf tot manager gebombardeerd, de tweede zoon en de dochter werkten op de zaak in puur uitvoerende functies. Toen hij overleed schoot de echtgenote in een kramp: iedereen (moeder, tweede zoon en dochter met haar ondernemende man alsook de externe financier) was overtuigd dat de oudste zoon niet capabel was de zaak voort te zetten en moest worden vervangen en zij moest nu dus ineens zelf het bedrijf gaan leiden, maar was daartoe volstrekt ongeschikt: zij hield alles vast en kwam niet tot enig besluit, tot toenemend ongenoegen van de grootste leverancier tevens financier. Hoe verder?

Vraagstuk 3:

De DGA had weliswaar financiering geregeld via o.a. een aandelenemissie, maar niet helder was vastgelegd of daarbij sprake was van een agiostorting of (achtergestelde) lening. Toen het fout dreigde te gaan met de zaak, stelde de financier zich op het standpunt dat er van een lening sprake was geweest en eiste deze op. Maar was dat wel terecht?

Vraagstuk 4:

De (hoofd) schenker aan de Stichting bemoeit zich teveel met de gang van zaken en het uitkeringsbeleid. Hoe kan men zich daartegen teweer stellen?

Vraagstuk 5:

Binnen het bestuur botsen twee bloedgroepen telkens met elkaar: de sfeer en de besluitvaardigheid lijden daar in toenemende mate onder. Hoe dit te doorbreken?

Vraagstuk 6:

Voor vrijwel ieder besluit moet het bestuur weer terug naar de lastige ledenvergadering, voor de bestuurder/directeur is dat onwerkbaar. Hoe dit te veranderen?