Jeroen van Wassenaer

Corporate law expert, with particular experience in matters concerning share purchase transactions.

Provides extensive knowledge and experience on corporate governance issues, such as the rights and duties of shareholders, directors and supervisory directors.

Assists in corporate litigation matters, including director’s liability and enquiry proceedings before the Enterprise Chamber in Amsterdam.

With his extensive business law experience, Jeroen especially focuses on consulting and supporting family businesses in succession matters and families in estate planning issues. Both as a lawyer and as a mediator.

In the 1980s Jeroen held leading executive positions in the pharmaceutical industry and for years was the chairman of an interest group with over 1200 members. Amongst other things Jeroen is a member of the Corporate Litigation Association, Platform Business Mediation, and a board member of the Stichting ACB Mediation for family businesses. In addition, he is also a board member of several estates.

Als kenner van het ondernemingsrecht zich specifiek richtend op het adviseren en procederen bij vastgelopen besluitvorming in familiebedrijven, landgoederen, stichtingen en verenigingen.

Daarin ook actief als Mfn-Mediator.

Specialist in vennootschapsrecht, met name rondom (rafels bij) aandelentransacties.

Staat cliënten bij in ondernemingsrechtelijke procedures zoals voor de Ondernemingskamer in Amsterdam en bij bestuurdersaansprakelijkheidsclaims.

Beschikt over een brede kennis en ervaring op het gebied van Corporate Governance (goed ondernemingsbestuur). En van Family Governance (goed bestuur bij familiebezit). Zoals de rechten en plichten van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, hun onderlinge formele verhouding en -omgang.

Publiceert hierover regelmatig via blogs, houdt presentaties en ontwikkelt een governance-code voor (families met een) familiebedrijf.

In het verleden heeft hij leidende bestuursfuncties bekleed in de farmaceutische industrie en was hij jarenlang voorzitter van een belangenvereniging met 1200 leden. Hij is o.m. lid van de Vereniging Corporate Litigation, Platform Business Mediation, en bestuurslid van Stichting ACB Mediation voor Familiebedrijven. Daarnaast zit hij in verschillende landgoedbesturen.