Family governance

Onder family governance verstaan we het stelsel van afspraken binnen de familie over het familiebezit (zoals het familiebedrijf). Die afspraken vinden hun weerslag in een correcte en evenwichtige bestuursstructuur tussen de vennootschap en haar aandeelhouders. Deze worden vaak vastgelegd in een zogenaamd familiecharter of familiestatuut. Niet zelden wordt een familieraad gekozen die namens de familie stem uitbrengt in de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Ook de afspraken over het benoemen en ontslaan van de leden van een dergelijke familieraad behoren tot het stelsel van de family governance.

Met vragen over family governance kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Hij is als lid van de Klankbordgroep Dilemma’s verbonden aan Good Governance.nu.