Familiestatuut

Een familiestatuut (ook wel: familiehandvest, familieprotocol, of familieconvenant) bevat afspraken omtrent de verhouding tussen de familie en haar familiebedrijf. Hoewel ieder familiestatuut anders is, bevatten veel statuten bepalingen omtrent de familiewaarden, de bedrijfsopvolging en conflictoplossing tussen familieleden. Het opstellen van een statuut biedt een heldere structuur voor de betrokken familieleden waardoor eventuele conflicten kunnen worden voorkomen. Een familiestatuut maakt daarmee onderdeel uit van goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’). Meer informatie over familiestatuten vindt u in deze blog.

 

Jeroen van Wassenaer van Loyal heeft veel ervaring met familiestatuten en helpt u graag bij  het opstellen van uw familiestatuut.