Familiebezit

Onder familiebezit wordt in deze context met name verstaan een bezit dat over de generaties behouden dient te worden. Te denken valt daarbij aan het familiebedrijf, het familiehuis of -landgoed. Maar ook aan een met zorg samengestelde kunstverzameling. Bij het behouden van familiebezit komt de vraag op wie uiteindelijk de eigendom en wie de zeggenschap krijgen.

Met vragen over familiebezit kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.{:}{:nl}Onder familiebezit wordt in deze context met name verstaan een bezit dat over de generaties behouden dient te worden. Te denken valt daarbij aan het familiebedrijf, het familiehuis of -landgoed. Maar ook aan een met zorg samengestelde kunstverzameling. Bij het behouden van familiebezit komt de vraag op wie uiteindelijk de eigendom en wie de zeggenschap krijgen.

Met vragen over familiebezit kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.