Familiebedrijf

Onder familiebedrijf wordt in deze context met name verstaan een bedrijf dat over de generaties binnen de familie behouden dient te worden. Dat geldt ook voor ander familiebezit. Te denken valt daarbij naast het familiebedrijf, aan het familiehuis of -landgoed. Maar ook aan een met zorg samengestelde kunstverzameling. Bij het behouden van familiebezit en dus ook van het familiebedrijf komt de vraag op wie uiteindelijk de eigendom en wie de zeggenschap krijgen.

Met vragen over familiebedrijven kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Onder familiebedrijf wordt in deze context met name verstaan een bedrijf dat over de generaties binnen de familie behouden dient te worden. Dat geldt ook voor ander familiebezit. Te denken valt daarbij naast het familiebedrijf, aan het familiehuis of -landgoed. Maar ook aan een met zorg samengestelde kunstverzameling. Bij het behouden van familiebezit en dus ook van het familiebedrijf komt de vraag op wie uiteindelijk de eigendom en wie de zeggenschap krijgen.

Met vragen over familiebedrijven kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.