De expertise van Jeroen van Wassenaer

Ondernemingsrechtadvocaat, mediator, arbiter, partner bij Loyal Lawyers in Amsterdam. Met een focus op familiebedrijven, landgoederen, stichtingen en verenigingen. Het motto bij mijn handelen is: Wie A zegt moet ook bereid zijn B te zeggen. Alleen dan hoeft B vaak helemaal niet meer.

Corporate Law

Vennootschapsrecht regelt de werking van vennootschappen en de rechtsverhouding tussen de vennoten en organen onderling. Dit deel van het recht wordt met name relevant bij (rafels bij) aandelentransacties, zoals bij fusies en overnames, “buy-outs”, “buy-ins” en “private equity” transacties. Maar ook bij externe en interne bestuurdersaansprakelijkheidstellingen. Ik kan u daarin bijstaan als adviserend of procederend advocaat en als mediator.