DE ONDERLINGE VERHOUDING IN FAMILIEBEDRIJVEN

Neem contact op

Vraagstuk 1:

De verschillende familieleden/aandeelhouders komen er in de Aandeelhouders-vergadering alsmaar niet uit om tot een eensluidend besluit te komen, het bedrijf moet echter nu verder: Wat te doen?

Vraagstuk 2:

De overdrager is voorzitter van de RvC geworden en bemoeit zich nog dagelijks met de gang van zaken, tot ergernis van de opvolger: Wat te doen?

Vraagstuk 3:

Het hoofd verkoop verdient veel minder dan het hoofd technische dienst, maar die laatste is een neef, de eerste geen familie. Dat geeft scheve ogen. Wat te doen?

Vraagstuk 4:

Het is wel duidelijk binnen de familie wie volgens vader zal gaan opvolgen, maar buiten is men daar heel kritisch over. In hoeverre moet daarmee rekening gehouden worden en hoe?