Corporate litigation

Met corporate litigation wordt de ondernemingsrechtelijke procespraktijk aangeduid. Het ziet met name op procedures die spelen binnen de vennootschap, en in mindere mate op procedures tussen de vennootschap en derden.

Zulke procedures draaien bijvoorbeeld om aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en overnamegeschillen. Verder zijn enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer bij uitstek een voorbeeld van corporate litigation. Dit blog behandelt het enquêterecht in meer detail.

Voor vragen over het corporate litigation kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.