Corporate law

Corporate law is de Engelse term voor vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht is het deel van het privaatrecht dat ziet op de juridische werking van ondernemingen. De vennootschap is als het ware de juridische schil die om de onderneming zit.

De B.V. en de N.V. bezitten rechtspersoonlijkheid, waardoor zij net als een natuurlijk persoon kunnen opereren in het rechtsverkeer. Andere vennootschappen zijn de maatschap, de v.o.f. en de c.v. Zij bezitten geen rechtspersoonlijkheid en heten ook wel personenvennootschappen.

Verder ziet corporate law onder meer op de interne organisatie van de B.V. en N.V.: wat zijn de bevoegdheden van het bestuur? Moet een raad van commissarissen worden ingesteld? Wanneer zijn besluiten nietig? Daarnaast regelt het zaken als de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en, ingeval van de personenvennootschappen, de draagplicht van de vennoten onderling. Verder kunnen in bijzondere omstandigheden de bestuurders van BV’s en NV’s persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit blog behandelt bestuurdersaansprakelijkheid in meer detail.

Met vragen over het corporate law kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.