Corporate governance

Onder corporate governance verstaan we een correcte en evenwichtige bestuursstructuur binnen een vennootschap. Voor grote ondernemingen geldt een verplicht gestelde code waaraan de omgang binnen de verschillende bestuursorganen moet voldoen. Voor kleinere bedrijven geldt deze code veelal als (niet wettelijk verplichte) leidraad. De code geldt ook als richtlijn voor hoe te handelen bij ethische dilemma’s die zich bij de bovengenoemde omgang voor kunnen doen.

Met vragen over corporate governance kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Hij is als lid van de Klankbordgroep Dilemma’s verbonden aan Good Governance.nu