Bestuursgeschillen

Bestuursgeschillen kunnen ontstaan tussen directieleden onderling (bijvoorbeeld bij verschil van inzicht over het te voeren beleid), tussen de directie en de RvC (bijvoorbeeld indien de RvC vindt dat zij onvoldoende geïnformeerd wordt om haar toezichthoudende taak naar behoren uit te kunnen voeren) en tussen de directie en de AV (bijvoorbeeld indien de aandeelhouders dividend wensen te ontvangen maar de directie dat via de uitkeringstoets tegenhoudt).

In een dergelijke situatie is het goed uw juridische positie in alle details te kennen (welke rechten heeft u en welke verplichtingen hebben de anderen). Indien goed overleg niet tot een oplossing van een dergelijk geschil leidt, staat de weg naar de Rechtbank of de Ondernemingskamer open (zie dit blog over het enquêterecht).

Met vragen over bestuursgeschillen kunt u contact opnemen met Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.