Belangrijke momenten voor bezit

Vraagstuk 1:

De verschillende familieleden/aandeelhouders komen er in de Aandeelhouders-vergadering alsmaar niet uit om tot een eensluidend besluit te komen, het bedrijf moet echter nu verder: Wat te doen?

Vraagstuk 2:

De overdrager is voorzitter van de RvC geworden en bemoeit zich nog dagelijks met de gang van zaken, tot ergernis van de opvolger: Wat te doen?

Vraagstuk 3:

De familieraad wordt voorgezeten door een potentaat, die steeds minder steun krijgt, met name van de jongere generatie. Er is geen heldere governance over o.a. zijn opvolging, Wat te doen?

Vraagstuk 4:

Het hoofd verkoop verdient veel minder dan het hoofd technische dienst, maar die laatste is een neef, de eerste geen familie. Dat geeft scheve ogen. Wat te doen?

Vraagstuk 5:

Er is kennelijk achter onze rug om besloten tot overdacht en opvolging van het bedrijf, maar er is toch nog helemaal niets geregeld, hoe kunnen we rampen voorkomen?

Vraagstuk 6:

Het familiebedrijf gaat bij voorkeur naar de zoon, maar wordt de dochter voldoende gecompenseerd en hoe te handelen indien dat onbetaalbaar blijkt? Kan dan de eigendom (voor beiden) werkbaar gescheiden worden van de zeggenschap (door de zoon)?

Vraagstuk 7:

Het is wel duidelijk binnen de familie wie volgens vader zal gaan opvolgen, maar buiten is men daar heel kritisch over. In hoeverre moet daarmee rekening gehouden worden en hoe?

Vraagstuk 8:

De schoonzoon is absoluut capabel om op te volgen, maar raakt het bedrijf dan niet uit de familie en hoe voorkom je dat?

Vraagstuk 9:

Hoe  houden we de verdere familie erbij betrokken, nu deze niet (langer) met aandelen of bestuursfuncties meedoet? Als certificaathouder, maar ook als enkel (nu nog betrokken) familielid?