Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht, met name van een familiebedrijf is vaak een lastige gebeurtenis, zowel zakelijk als emotioneel. De overdrager wil zowel de overdracht goed regelen als de belangen van alle kinderen in ogenschouw nemen, vooral wanneer één kind de opvolger is.

Veel vragen komen vaak neer op het thema eigendom en zeggenschap. Wie verkrijgt de aandelen? En wil ik wel dat alle kinderen de bijbehorende zeggenschap krijgen? Ik heb weleens gehoord van een StAK, maar wat kan ik daar precies mee?

Bij de vormgeving van de structuur van de familieonderneming na de bedrijfsoverdracht biedt het recht veel mogelijkheden. Het is goed om in gedachten de houden dat het recht in eerste instantie dienend is aan de wensen van de overdrager, de regelgeving is niet zo dwingend als vaak gedacht wordt. Zo is het mogelijk om eigendom en zeggenschap te scheiden, bijvoorbeeld met behulp van een constructie met voornoemde Stak en certificering van aandelen. Dit blog behandelt de diverse opties op dit gebied.

Dit blog behandelt de overdracht van een familiebedrijf in meer detail.

Bij de reflectie op dergelijke onderwerpen kunt u behoefte hebben aan een onafhankelijke adviseur. Immers is uw vaste adviseur niet altijd in staat volstrekt onafhankelijk én geheel partijdig voor alleen u te adviseren bij het maken van een keuze, bij het maken van een uitvoeringsplan en bij het meekrijgen van de familie bij dat plan. Jeroen van Wassenaer van ons kantoor heeft veel affiniteit en ervaring met opvolging binnen familiebedrijven en kan die rol voor u vervullen.