Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is vaak een lastige gebeurtenis, zowel zakelijk als emotioneel. De overdrager wil zowel de overdracht goed regelen als de belangen van alle kinderen in ogenschouw nemen, vooral wanneer één kind de opvolger is.

Veel vragen komen vaak neer op het thema eigendom en zeggenschap. Wie verkrijgt de aandelen? En wil ik wel dat alle kinderen de bijbehorende zeggenschap krijgen? Ik heb weleens gehoord van een StAK, maar wat kan ik daar precies mee?

Dit blog behandelt de overdracht van een familiebedrijf in meer detail. Verder kunt u met vragen omtrent de overdracht van een familiebedrijf terecht bij Jeroen van Wassenaer van ons kantoor.