Aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhoudersgeschillen kunnen een grote invloed hebben op het wel en wee van de onderneming. Met name wanneer de aandelen 50/50 zijn verdeeld kunnen eenvoudig patstellingen ontstaan. Wanneer u als aandeelhouder genoeg heeft van het conflict, zou u uw aandelen kunnen verkopen. Veel BV’s kennen echter een blokkeringsregeling, wat de verkoop van aandelen aan derden aanzienlijk lastiger maakt.

De wet kent voor aandeelhoudergeschillen een speciale geschillenregeling. De wettelijke regeling kent twee mogelijkheden: gedwongen overdracht (uitstoting) en gedwongen overname (uittreding).

 

Gedwongen overdracht (uitstoting)

Een of meer houders van aandelen die alleen of samen ten minste een derde van het geplaatst kapitaal verschaffen kunnen een aandeelhouder uitstoten (art. 2:336 lid 1 BW). Voorwaarde is dat die aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap redelijkerwijs niet kan worden geduld. De rechtbank moet hierover oordelen.

 

Gedwongen overname (uittreding)

De gedwongen uittreding is eigenlijk het spiegelbeeld van de gedwongen overdracht. Zij biedt de aandeelhouder de mogelijkheid om de andere aandeelhouder(s) te dwingen zijn aandelen over te nemen wanneer hij in zijn rechten of belangen wordt geschaad. Het gaat dus niet om het belang van de vennootschap. Het gaat erom dat door gedragingen van een of meer medeaandeelhouders de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig zijn geschaad dat het voortduren van het aandeelhouderschap redelijkerwijs niet meer van hem kan worden verlangd.

Bij zowel de gedwongen overdracht als overname stelt de rechter, vaak na advies van een deskundige, de prijs van de aandelen vast.

 

Enquêterecht

Geschillen tussen aandeelhouders kunnen ook aan bod komen in de context van het enquêterecht. Hier vindt u meer informatie over het enquêterecht.

Bij aandeelhoudersgeschillen kunt u een beroep doen op Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Hij beschikt over brede kennis en ervaring op dit gebied.{:}{:nl}Aandeelhoudersgeschillen kunnen een grote invloed hebben op het wel en wee van de onderneming. Met name wanneer de aandelen 50/50 zijn verdeeld kunnen eenvoudig patstellingen ontstaan. Wanneer u als aandeelhouder genoeg heeft van het conflict, zou u uw aandelen kunnen verkopen. Veel BV’s kennen echter een blokkeringsregeling, wat de verkoop van aandelen aan derden aanzienlijk lastiger maakt.

De wet kent voor aandeelhoudergeschillen een speciale geschillenregeling. De wettelijke regeling kent twee mogelijkheden: gedwongen overdracht (uitstoting) en gedwongen overname (uittreding).

 

Gedwongen overdracht (uitstoting)

Een of meer houders van aandelen die alleen of samen ten minste een derde van het geplaatst kapitaal verschaffen kunnen een aandeelhouder uitstoten (art. 2:336 lid 1 BW). Voorwaarde is dat die aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap redelijkerwijs niet kan worden geduld. De rechtbank moet hierover oordelen.

 

Gedwongen overname (uittreding)

De gedwongen uittreding is eigenlijk het spiegelbeeld van de gedwongen overdracht. Zij biedt de aandeelhouder de mogelijkheid om de andere aandeelhouder(s) te dwingen zijn aandelen over te nemen wanneer hij in zijn rechten of belangen wordt geschaad. Het gaat dus niet om het belang van de vennootschap. Het gaat erom dat door gedragingen van een of meer medeaandeelhouders de rechten of belangen van de aandeelhouder zodanig zijn geschaad dat het voortduren van het aandeelhouderschap redelijkerwijs niet meer van hem kan worden verlangd.

Bij zowel de gedwongen overdracht als overname stelt de rechter, vaak na advies van een deskundige, de prijs van de aandelen vast.

 

Enquêterecht

Geschillen tussen aandeelhouders kunnen ook aan bod komen in de context van het enquêterecht. Hier vindt u meer informatie over het enquêterecht.

Bij aandeelhoudersgeschillen kunt u een beroep doen op Jeroen van Wassenaer van ons kantoor. Hij beschikt over brede kennis en ervaring op dit gebied.{:}